Erik advocatuur is in 2018 opgericht door mr. M. Erik.

Mr. Erik heeft na zijn afstuderen gewerkt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als procesvertegenwoordiger. Daar heeft mr. Erik ruime ervaring opgedaan op het gebied van het asiel- en (regulier) vreemdelingenrecht.

Op 22 februari 2013 is hij beëdigd als advocaat. Naast het vreemdelingenrecht heeft hij zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Mr. Erik behandelt echtscheidingszaken maar ook zaken over omgang, gezag, alimentatie en verdeling. Hij heeft een ruime ervaring in zaken waarbij de jeugdbescherming betrokken is. Hij staat ouders bij in geval van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Mr. Erik behandelt daarnaast zaken op het gebied van arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en huurrecht.

PASFOTO